تماس با من 2017-03-06T16:00:05+00:00

تماس با من

هدف از راه اندازی این سایت ارتباط بهتر و موثرتر جهت برنامه ریزی دقیق برای اهداف مالی فردی و کسب کار شماست. این سایت به منظور اطلاع رسانی دقیق و مستقیم جهت آشنایی با قوانین، فرصتها و امکانات مالی در کانادا اماده و طراحی شده است. ارتباط با شما باعث دلگرمی و افتخار من می باشد.